اولین نشست مدیران حوزه غذا و دارو

اولین نشست صمیمانه از ایده تا بازار با حضور مدیران صنعت دارو، اعضای هیئت علمی دانشگاه های شهید بهشتی و تهران ،مدیران عامل شتاب دهنده ها ،نماینده انجمن داروسازان نماینده سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی تیم های استارتاپی مستقر در شتاب‌دهنده اکتوتک

مراسم روز دانشجو

روز دانشجو، روز اعلام اعتقاد و اعتماد  به نسلی است که نقشی اساسی و پایه‌ای  در پیشرفت و آبادانی ایران اسلامی داشته و برای ارتقای روزافزون معرفت و آگاهی، عزم خود را جزم نموده و کمر همت برای فتح سنگرهای علم و دانش بسته‌اند شانزدهم آذرماه روز دانشجو مبارک